Bedrijfsvariabelen

Marktparameters

Informatief

De tool 'insemineren met het juiste rietje' is gemaakt door Boerenbond en ILVO. Dit gebeurde in het kader van een Operationele Groep met melkveehouders en met steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Deze tool heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Daarnaast kan de melkveehouder via 3 scenario's zelf de optimale situatie voor zijn bedrijf bekijken en bepalen.

Via het tabblad 'bedrijfsvariabelen' kan de melkveehouder de specifieke cijfers voor zijn bedrijf invullen. Hierbij heeft hij de kans om dit in aantal dieren of in percentage te doen. Het gaat over aantal koeien, vervanging, afkalfleeftijd vaarzen, sterfte en doodgeboren, aantal inseminatie per dracht. Daarnaast kan de melkveehouder ook een eigen veiligheidsmarge inbouwen. Je bepaalt hierbij zelf de marge (maximaal 20) die je wilt aanhouden op het aantal beschikbare vaarzen ten opzichte van de vervanging. Daarnaast kan de melkveehouder ook aangeven hoeveel dieren niet meer zullen geinsemineerd worden na de laatste kalving. Dit zijn dieren die sowieso zullen worden afgevoerd.

Via het tabblad 'marktparameters' worden de verkoopprijzen NUKA's en aankoopprijzen rietjes vastgelegd. De ingegeven waarden zijn realistische waarden voor de periode voorjaar 2022. Mocht de marktsituatie wijzigen dan kunnen deze waarden ook worden aangepast door de melkveehouder in de tool.

Aan de rechterkant van het scherm worden de resultaten weergegeven. Eerst wordt het benodigd aantal kalvende vaarzen (inclusief veiligheidsmarge) en het aantal aan te houden vaarskalveren voor opfok weergegeven. Daaronder staan er drie vooraf vastgelegde scenario's weergegeven. Deze 3 scenario's kan de melkveehouder zelf aanpassen via schuifbalken. Onder de scenario's worden de resultaten grafisch weergegeven:

- Balans vaarskalveren melktype: dit cijfer geeft de afwijking weer ten opzichte van het benodigd aantal kalvende vaarzen. Als dit positief (groene kleur) is heb je te veel vaarskalveren. Als dit negatief (rode kleur) is heb je te weinig vaarskalveren. In het optimale scenario is dit zo dicht mogelijk bij nul.

- Saldo kalveren (verkoop kalveren - KI-kosten): dit cijfer geeft het saldo weer van verkoop en kosten.

- Verkoop kalveren: dit cijfer geeft de totale omzet weer van de verkoop van kalveren.

- KI kosten: dit cijfer geeft de totale kost weer voor aankoop rietjes.

Onder de grafieken worden de details ook cijfermatig weergegeven.

Bepaalde assumpties waar rekening mee is gehouden in de tool:

- Zowel voor vaarzen als voor koeien wordt niet meer dan 2x gesekst sperma toegepast voor dracht.

- Het drachtigheidspercentage bij gesekst sperma is lager ingeschat (10%).

Benodigd aantal kalvende vaarzen
Aan te houden melktype vaarskalveren voor opfok
Aantal drachten vrouwelijk melktype
per maand
per jaar
Stel volgende parameters in naargelang uw wensen:
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Resultaten
Balans vaarskalveren melktype
Saldo kalveren (verkoop - KI)
Verkoop kalveren (in euro)
KI-kosten (in euro)

Resultaten scenario 1
Balans vaarskalveren melktype
Saldo kalveren (verkoop - KI)


Verkoop kalveren
Stierkalveren melktype
Vaarskalveren melktype
Stierkalveren kruisling
Vaarskalveren kruisling

KI-kosten
Rietjes gesekst
Rietjes kruisling
Rietjes melktype
Resultaten scenario 2
Balans vaarskalveren melktype
Saldo kalveren (verkoop - KI)


Verkoop kalveren
Stierkalveren melktype
Vaarskalveren melktype
Stierkalveren kruisling
Vaarskalveren kruisling

KI-kosten
Rietjes gesekst
Rietjes kruisling
Rietjes melktype
Resultaten scenario 3
Balans vaarskalveren melktype
Saldo kalveren (verkoop - KI)


Verkoop kalveren
Stierkalveren melktype
Vaarskalveren melktype
Stierkalveren kruisling
Vaarskalveren kruisling

KI-kosten
Rietjes gesekst
Rietjes kruisling
Rietjes melktype

DISCLAIMER: Deze simulatie vertrekt van een wel overwogen berekening waarbij rekening is gehouden met redelijke assumpties. De berekeningen zijn louter indicatief. Niettemin geeft het rekenmodel een goed beeld van de mogelijke impact van bepaalde keuzes op jou bedrijf.