Bedrijfsvariabelen

Rantsoenkost basisrantsoen

Rantsoenkost (€/reforme koe/dag)


Totale rantsoenkost (€/reforme koe/dag)

Klassementsverhoging

Rantsoenopname vaars

Overige variabele kosten (per reforme koe per jaar)

Extra vleesopbrengst

Informatief

De tool ‘vervanging’ is gemaakt door Boerenbond en ILVO. Dit gebeurde in het kader van een Operationele Groep met melkveehouders en met steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Deze tool heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het nemen van beslissingen in het kader van hun vervangingsstrategie. Er wordt op een eenvoudige wijze berekend hoeveel een reforme koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. In deze tool wordt dit gesimuleerd voor 2 mogelijke situaties: ofwel staat er een vaars klaar op het bedrijf om de reforme koe te vervangen (= situatie 1) ofwel staat er geen vaars klaar (= situatie 2). Bij de berekening wordt rekening gehouden met de belangrijkste kostenposten (rantsoen, mestafzet en arbeid) en de mogelijke extra vleeswaarde.

Via het 'tabblad bedrijfsvariabelen' kan de melkveehouder de specifieke cijfers voor zijn bedrijf invullen. Het gaat over gemiddelde productie vaars, duurste mestafzet, standaard melkprijs, kostprijs arbeid, vet- en eiwitgehalte van de melk. In een apart kolommetje moet de rantsoenkost/dag worden ingegeven voor de reforme koe. Dit kan via 2 manieren: ofwel is de rantsoenkost gekend (eenvoudig in te vullen) ofwel kan de rantsoenkost worden berekend door van de belangrijkste voedermiddelen de prijs en de hoeveelheid in te vullen. Als defaultwaarden voor het rantsoen te berekenen is uitgegaan van een sterk basisrantsoen gerekend met prijzen van (duurdere) aangekochte mais en raaigras in hoofdteelt. De andere prijzen zijn richtprijzen zoals ze gekend waren op 1 januari 2023.

Op het 'tabblad systeemvariabelen' staan een aantal defaultwaarden weergegeven waar bij de berekening rekening wordt mee gehouden. De rantsoenopname van de vaars staat ingesteld op 15% minder opname. Ook andere kosten en vleesprijs waar rekening mee is gehouden vind je hier terug. Deze waarden kunnen indien wenselijk ook worden aangepast door de melkveehouder in de tool.

Onderaan het scherm worden de resultaten weergegeven. Eerst worden 2 minimale producties weergegeven voor de reforme koe (liter/dag) voor de bijhorende situatie. Daaronder worden in 3 kolommen meer detailcijfers weergegeven om aan te tonen van waar de noodzakelijke liters/dag komen.

- Situatie 1: Het saldo van de aankomende vaars wordt berekend. Daarna wordt berekend hoeveel liters een koe moet produceren om tot hetzelfde saldo te komen. Hierbij is ook rekening gehouden met mogelijks extra vleeswaarde.

- Situatie 2: Het break-even point van de reforme koe wordt berekend. Hoeveel liter moet de reforme koe minimaal produceren om kostendekkend te zijn.

Onder de resultaten worden nog een aantal simulaties grafisch weergegeven. In de grafieken wordt mooi weergegeven wat het effect is van de standaardmelkprijs, de melkproductie van de vaars en de arbeidskost op de minimale melkproductie van de reforme koe.

Resultaten

R
Wanneer er een vaars klaar staat (situatie 1)
Wanneer er geen vaars klaar staat (situatie 2)
Aantal liter die reforme koe moet produceren (l/dag):
l/dag
l/dag


R
Reforme koe
Aankomende vaars (situatie 1)
Break even point reforme koe (situatie 2)
Totale kosten
Rantsoenkost per dag
Mestafzetkosten
Overige variabele kosten
Arbeid
R
R
R
Totale opbrengsten
Melkopbrengsten
Opbrengsten extra vleeswaarde
0
R
R
R
Saldo

Effect van standaardmelkprijs op het aantal liter die reforme koe moet produceren wanneer er een vaars klaarstaat (situatie 1)
Effect van de standaardmelkprijs op de aantal liter die reforme koe moet produceren wanneer er geen vaars klaarstaat (situatie 2)
Effect van melkproductie vaars op het aantal liter die reforme koe moet produceren wanneer er een vaars klaarstaat (situatie 1)
Effect van arbeidskosten op het aantal liter die reforme koe moet produceren wanneer er geen vaars klaarstaat (situatie 2)
DISCLAIMER: Deze simulatie vertrekt van een wel overwogen berekening waarbij rekening is gehouden met redelijke assumpties. De berekeningen zijn louter indicatief. Niettemin geeft het rekenmodel een goed beeld van de mogelijke impact van bepaalde keuzes op jou bedrijf. In geen geval zullen Boerenbond en ILVO aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de rekentool. De gebruikte defaultwaarden zijn gebaseerd op marktprijzen en hoeveelheden van mei 2022.